زندگی موفق در زناشویی زندگی موفق،خویشتن دوستی،همسریابی
userimage

anahitadating logo
anahitadating

زندگی موفق در زناشویی

شما اگر در اینده تصمیم گرفتید کسی را وادار کنید کاری برای شما انجام دهد بهتر است قبل از شروع هر حرفی اول از خود او سئوال کنید:

چگونه می توانم او را وادار کنم که خودش از روی میل و رغبت کار را انجام دهد.

این سئوال باعث می شود که بدون فکر و هدف و برنامه به افراد مراجعه نکنیم و بیهوده به نیاز و خواسته مان پر حرفی نکنیم.

ما صد در صد در برابر همه تجربه هایمان مسئول هستیم.هر اندیشه ای که از ذهن ما می گذرد اینده ما را می افریند.نقطه اقتدار همواره در لحظه حال است.عذاب هر کس به دلیل انزجار از خویشتن و احساس پشیمانی است.

درونی ترین احساس هر کس این است که:

انچنان که باید خوب نیستم.

این تنها یک اندیشه است و اندیشه را می توان عوض کرد.انزجار و انتقاد و احساس ندامت بیش از هر الگوی دیگری صدمه می زند.دست کشیدن از نفرت وانزجار حتی مرض سرطان را نابود می کند با کمک همسریابی هنگامی که به راستی خود را دوست بداریم همه چیز های نیکوی زندگی به حرکت در می اید.

ما باید گذشته را رها کنیم و همه را ببخشاییم تا زندگی موفقی داشته باشیم.

باید مشتاقانه بخواهیم که خویشتن دوستی را بیاموزیم.تایید و پذیرش خویشتن در زمان حال کلید دگر گونیهای مثبت است.

این ماییم که این به اصطلاح بیماری را در تن خود می افرینیم.

در لایتناهای حیات،انجا که ساکنم هر چند زندگی همواره دگرگون می گردد،همه چیز عالی وکامل وتمام عیار است.

نه اغازی هست و نه پایانی،انچه هست تنها چرخش و واچرخش جوهر و تجربه هاست.زندگی هرگز مانده و ایستاده وکهنه نیست.

زیرا هر لحظه همواره سرشار از طراوت و تازگی است.من از این اگاهی شادمانم که قدرت ذهنم در اختیار من است و هرگونه که می خواهم به کارش می برم.آنگاه که از گذشته دور می شویم،هر لحظه زندگی،نقطه اغازی است.اینک،این لحظه،اکنون و اینجا،برای من نقطه اغازی است.در زندگی همه چیز نیکوست.

زندگی واقعا بسیار ساده است.از هر دست که بدهیم،از همان دست می گیریم.

هر گونه درباره خود بیاندیشیم،برایمان به واقعیت در می اید.من معتقدم که هر کس از جمله خودم_صد در صد مسئوول همه چیزهایی است که در زندگیش پیش می اید.

هر اندیشه ای که از ذهن ما می گذرد،اینده ما را رقم می زند.

هر کدام از ما با اندیشه ها و احساس هایمان،تجربه های خود را می افرینیم.اندیشه هایی که به ذهن ما راه می یابد وکلماتی که بر زبان می رانیم،تجربه های ما را نشان می دهند.

خود ما اوضاع و شرایط را می افرینیم،و بعد برای ناکامی خود،دیگران را سرزنش می کنیم واقتدار خویش را از دست می دهیم.هیچ کس وهیچ جا و هیچ چیز،بر ما اقتداری ندارد.زیرا ما تنها اندیشه ور ذهن خودمان هستیم.

ما تجربه ها و واقعیت خویش و همه کسانی را که در این واقعیت جا گرفته اند خلق می کنیم.

 

منابع:

شفای زندگی،نوشته لوییزهی

آیین دوست یابی،نوشته دیل کارنگی

گرد اورنده:گیتی خوش دل

زندگی موفق در زناشویی
Average Rating: 4.8
Votes: 14390
Reviews: 14309
مطالب مشابه